{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

🔸【中元平安祭】全館食品類商品 89 折優惠!

🎉【或者安醬 主廚系列】風味新升級!預購單件85折、任選六件8折

🍧 【夏日沁涼餐桌】全館餐食器皿類商品 全面89折(能作品牌不列入活動)

分類